NEOHOSTEL Berlin

TANI NOCLEG

dla pracowników & monterów w Berlinie/Niemcy

Tylko 299 € (plus 7% VAT) miesięcznie za osobę.

Slider

Przetwarzaniu danych osobowych

Plachimowicz Investments
Dworcowa 20
66235 Gądków Wielki
numer identyfikacyjny podatkowy: 05665368892
I.D. 67323541302

Administratorem Twoich danych jest PLACHIMOWICZ INVESTMENTS z siedzibą w GĄDKOWIE WIELKIM, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:9271771719, REGON: 081228906.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: contact@neohostel.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Dworcowa 20, 66-235 Gądków Wileki.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami w naszej siedzibie wysyłając wiadomość e-mail na adres: plachimowicz@interia.eu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez PLACHIMOWICZ INVESTMENTS w ramach zawieranych z Tobą umów.

© 2018 Plachimowicz Investments
Scroll to top